Medarbetare

Kvannemottagens medarbetare

Susanne Wärnhjelm.leg.läkare,spec,barn och ungdomsmedicin,certifierad antroposofisk läkare.


Anita Julke Drufhagel.leg.läkare barn och ungdomspsykiatri ,certifierad antroposofisk läkare.diplomerad läkeeurytmist.


Lena Falck.leg.sjuksköterska inom barn och öppenvård,spec,sjuksköterska inom antroposofisk omvårdnad.


Nadia El Mandani. leg.sjukköterska palliativ vård,grundutbildad i antroposofisk omvårdnad.


Marina Eriksson.massör,presselmassör.


Robert v. Dongeren,konstterapeut.

Ordförande Roland Karlsson 070 5460061    rolandkarlsson339@gmail.com


Lena Falck 073 0944743   lenfal46@gmail.com


Anita Julke Drufhagel 0709561614   anijulke@gmail.com


Elisabet Skantz 070 3659503     skantzen@gmail.com

Bankgironummer Kvanneföreningen 894-19999
Swish till Kvanne 1236922207

Kvannemottagningen

               

                  073 0944743