Hem

Föreningen Kvannemottagningen

Föreningen Kvannemottagningen som grundades hösten 2014, vill göra det möjligt för människor i Västerbotten och närliggande län, att få tillgång till den Antroposofiska läkekonsten. Denna läkekonst eftersträvar en behandling som vänder sig till hela människan. Den utgår från skolmedicinen och kompletterar denna med antroposofiska mediciner och terapier. Det medicinska ansvaret har legitimerade läkare och legitimerade sjuksköterskor.

Antroposofisk

Omvårdnad


.

Rytmisk massage

Konstterapi

Kvannemottagningens

          Vårdkollegium

S. Wärnhjelm, leg. läkare, spec. barn och ungdomsmedicin. 

                      Verksam vid Vidarkliniken i Järna och konsulterande läkare vid Umeå Waldorfskola.

                                           L. Falck, leg. sjuksköterska inom barn och öppenvård, utbildad vid Vidarkliniken till spec. sjuksköterska

inom antroposofisk omvårdnad, är skolsköterska vid Umeå Waldorfskola.

                                             M. Eriksson, massör, utbildad vid Vidarkliniken i Presselmassage, verksam vid Mariagården.

                                     R. v. Dongeren, konstterapeut, utbildad vid De Wervel i Nederländerna, verksam vid Mariagården.