Om oss

Kvannemottagningens

Vårdkollegium

Susanne Wärnhjelm, leg. läkare, spec. barn och ungdomsmedicin.

            Verksam vid Vidarkliniken i Järna och konsulterande läkare vid Umeå Waldorfskola.

                             Lena Falck, leg. sjuksköterska inom barn och öppenvård, utbildad vid Vidarkliniken till spec. sjuksköterska

                         inom antroposofisk omvårdnad, är skolsköterska vid Umeå Waldorfskola. sms:0730944743.            

               Marina Eriksson, massör, utbildad vid Vidarkliniken i Presselmassage, verksam vid Mariagården.sms: 0730617733

        Robert v. Dongeren, konstterapeut, utbildad vid De Wervel i Nederländerna, verksam vid Mariagården.sms:0705305605

Föreningen Kvannemottagningen

Föreningen Kvannemottagningen som grundades hösten 2014, vill göra det möjligt för människor i Västerbotten och närliggande län, att få tillgång till de Antroposofiska läkekonsten. Denna läkekonst eftersträvar en behandling som vänder sig till hela människan. Den utgår från skolmedicinen och kompletterar denna med antroposofiska mediciner och terapier. Det medicinska ansvaret har legitimerade läkare och legitimerade sjuksköterskor.